Laboratoř počítačové chemie


vedoucí laboratoře: Doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Vědecké zaměření:

- Molekulární simulace a modelování

- Povrchy volné a potenciální energie biomolekul

- Hydratace a solvatace biomolekul

- Ab initio výpočty biologických systémů

Ocenění:

2006 Prémie Otto Wichterleho GA AV pro mladé vědecké pracovníky

  • (69.12KB)