Týmové projekty GA JU na PřF 2016-2018


V období 2016-2018 budou řešeny níže uvedené projekty a PřF nebude soutěžit jiné týmové projekty.

Přiřazování zejména doktorských, případně magisterských studentů, do řešitelských týmů je řešeno dynamicky po celou dobu řešení projektu dle ukončování zapojování studentů a přijímání nových studentů a jejich zapojení do vědecké činnosti. Cílem je, aby každý aktivní student prezenčního doktorského studia ve standardní době byl zapojen do činnosti právě jednoho týmového projektu. Studenti, kteří se chtějí zapojit, kontaktují svého školitele a řešitele vhodného projektu.
Podrobná pravidla jsou dostupná na stránkách GA JU.

Zapojení studenta do týmového projektu je nezávislé na jeho individuálním projektu GA JU.

Rozpočty jednotlivých projektů podléhají každoročně krácení dle celkové poskytnuté dotace.

Číslo projektu Řešitel Název projektu
148/2016/P prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. Biodiverzita a funkční ekologie vyšších rostlin, řas, sinic a hub na různých časoprostorových škálách
149/2016/P prof. RNDr. Rüdiger H. Ettrich, Ph.D. Experimentální a počítačová charakterizace molekulárních struktur a procesů
150/2016/P prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Infekční biologie klíšťat a využití farmakologicky aktivních molekul z klíštěcích slin
158/2016/P doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. Ekologické interakce ve vodním a terestrickém prostředí: implikace pro fungování společenstev a ekosystémů
147/2016/P RNDr. Jan Štefka, Ph.D. Molekulární a evoluční aspekty v procesu adaptace na specifické životní strategie organismů.
151/2016/P doc. RNDr. František Sedláček, CSc. Analýza vzniku a významu biodiverzity u živočichů na úrovních od jedinců až po společenstva
152/2016/P doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Faktory ovlivňující diverzitu hmyzu napříč biomy
159/2016/P Mgr. David Doležel, Ph.D. Modelové organismy molekulární biologie a genetiky