Týmové projekty GA JU na PřF 2019-2021


V období 2019-2021 budou řešeny níže uvedené projekty a PřF nebude soutěžit jiné týmové projekty.

Přiřazování zejména doktorských, případně magisterských studentů, do řešitelských týmů je řešeno dynamicky po celou dobu řešení projektu dle ukončování zapojování studentů a přijímání nových studentů a jejich zapojení do vědecké činnosti. Cílem je, aby každý aktivní student prezenčního doktorského studia ve standardní době byl zapojen do činnosti právě jednoho týmového projektu. Studenti, kteří se chtějí zapojit, kontaktují svého školitele a řešitele vhodného projektu.
Podrobná pravidla jsou dostupná na stránkách GA JU.

Zapojení studenta do týmového projektu je nezávislé na jeho individuálním projektu GA JU.

Rozpočty jednotlivých projektů podléhají každoročně krácení dle celkové poskytnuté dotace.

Číslo projektu Řešitel Název projektu
017/2019/P prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. Charakterizace molekulárních struktur a procesů pomocí strukturních a biofyzikálních metod
022/2019/P RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D. Od jednotlivých buněk po společenstva – diverzita, systematika a ekologie rostlin, hub, sinic a řas
037/2019/P RNDr. Petr Nguyen, Ph.D. Genomické a proteomické přístupy v molekulární biologii a genetice
038/2019/P doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. Mechanismy určující druhovou a funkční diverzitu hmyzu v různě bohatých ekosystémech
039/2019/P RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D. Infekční biologie klíšťat a využití farmakologicky aktivních molekul z parazitů a sinic
048/2019/P doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Biodiverzita obratlovců: od chování jedinců až po společenstva
116/2019/P doc. Ing. MgA. David Boukal,  Ph.D. Vodní a terestrické ekosystémy v antropocénu: co ovlivňuje biodiverzitu a ekologické procesy?
125/2019/P prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Molekulární metody a evoluční perspektiva v biologickém výzkumu