Studentská grantová agentura (SGA) PřF JU

Účelem Studentské grantové agentury (SGA) je podpora projektů studentů bakalářského a magisterského stupně studia na PřF JU.
The purpose of the Student Grant Agency (SGA) is to support projects of students of bachelor's and master's degree at the Faculty of Science of USB.


SGA 2020

SGA 2019

SGA 2018

SGA 2017

SGA 2016

SGA 2015

SGA 2014

SGA 2013

Udělené projekty

Struktura SGA