SGA 2015


Vyhlášení soutěže

Žádost o udělení grantu – titulní strana

Žádost o udělení grantu – popis projektu

Podpořené projekty

Formulář závěrečné zprávy

Závěrečný seminář řešitelů se uskutečnil v pondělí 7. 12. 2015 od 16:00 hod. v učebně C1.
Oceněné nejlepší projekty SGA 2015:

1. místo, Jana Piherová, prémiové stipendium 2000 Kč
2. místo, Kateřina Podrábská, prémiové stipendium 1500 Kč
3. místo, Nelly Keplová, prémiové stipendium 1000 Kč