SGA 2016


Vyhlášení soutěže

Žádost o udělení grantu – titulní strana

Žádost o udělení grantu – popis projektu

Hodnocení projektů

Formulář závěrečné zprávy

Závěrečný seminář

Oceněné nejlepší projekty SGA 2016:

1. místo, Michal Rindoš, prémiové stipendium 2000 Kč
2. místo, Hynek Mazanec, prémiové stipendium 1500 Kč
2. místo, Jan Petrásek, prémiové stipendium 1500 Kč
3. místo, Jana Říhová, prémiové stipendium 1000 Kč

English version: