SGA 2018


Hodnocení návrhů projektů

Vyhlášení soutěže

Žádost o udělení grantu – titulní strana

Žádost o udělení grantu – popis projektu

Formulář závěrečné zprávy

Závěrečný seminář

Oceněné nejlepší projekty SGA 2018:

1. místo Bc. Lisa Hain,  prémiové stipendium 3000 Kč
2. místo Karolina Bodláková, prémiové stipendium 2000 Kč
3. místo Bc. Katharina Böttinger, prémiové stipendium 1000 Kč

English version: