Závěrečný seminář


Závěrečný seminář řešitelů SGA 2018 se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 od 16:00 hod. v učebně C1.
Učebna bude zpřístupněna od 15:45 pro nahrání prezentací na počítač. Očekávaný konec semináře je cca 17:50.

Zváni jsou garanti řešitelů, uchazeči o SGA 2019 a všichni zájemci z řad studentů a zaměstnanců.

Program semináře

Pokyny k prezentaci:

1) Čas max. 7 minut + 2 min. na diskusi.
2) Struktura odpovídající závěrečné zprávě - podstata projektu, dosažené výsledky, naplnění stanovených cílů, finanční přehled.