Laboratoře

Vědecké skupiny a jejich laboratoře.


Laboratoře biologických kateder 

Ant Research Group 

Společná laboratoř Přírodovědecké fakulty JU a Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR. Výzkum je zaměřen na ekologii a evoluci tropických mravenců, jeho velká část se odehrává v deštných pralesích Papuy- Nové Guiney a na Borneu.  

LAPE - Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie 

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. 

Ústav fyziky a biofyziky

Laboratoř optické spektroskopie

Studujeme biologické systémy fyzikálními metodami optické spektroskopie, zjm. femtosekundové časově rozlišené spektroskopie. Zaměřujeme se především na extrémně rychlé děje (stovky femtosekund až desítky pikosekund) jako je přenos energie ve fotosyntetických komplexech.

Laboratoř počítačového modelování

Modelování fyzikálních procesů na počítačích propojuje teoretické poznatky s experimentálními pozorováními.

Laboratoř elektroniky a akustiky

Věnujeme se zejména analýze a zpracování zvuků zvířat, hudby a lidské řeči.

Laboratoř fyziky plazmatu

Laboratoř se orientuje na výzkum nízkoteplotního plazmatu a jeho využití pro depozice tenkých nanostrukturovaných vrstev.