Sherpa


Příklad č. 1: Výhradně Open Access časopis Plos One

Příklad č. 2: Volitelně Open Access časopis Journal of Physical Chemistry C