Publikace, disertační a rigorózní práce

Publikace pracovníků a studentů PřF JU, Fakultní podpora úhrady publikačních nákladů, Informace o časopisech


Fakultní podpora úhrady publikačních nákladů (Faculty support of payment of publication fees)

Informace o časopisech

Scientometrie (Scientometry)

Hodnocení akademických pracovníků

Hodnocení výsledků dle II. pilíře

Metodika 17+