Počet citací (number of citations)


Návody na určení počtu citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu), tj. kolikrát byly v daném roce (např. 2017) vaše celoživotní publikace (bez ohledu na afiliaci) citovány jinými autory.
Pro účely hodnocení akademických pracovníků lze použít výsledek z kteréhokoliv z těchto dvou zdrojů:

SCOPUS  - postup je jednoduchý.

Web of Science - postup je zdlouhavější.

Instructions for determination of the number of citations in the given year (without 1st order autocitations), i.e. how many times in a given year (e.g. 2017) your lifelong publications (regardless of affiliation) were cited by other authors.
For the purpose of Academic Staff Performance Evaluations the result of either of the two sources below can be used:

SCOPUS - the instructions are easy,

Web of Science - the process is more complicated.