Schválení zkoušející a školitelé na PřF


Seznam členů komisí pro státní zkoušky a seznam školitelů pro doktorský stupeň studia schválených VR od roku 2005

Vědecká rada PřF schvaluje pouze zkoušející a školitele s nižším titulem než docent. Docenti a profesoři jsou způsobilí automaticky.