Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem platný od 8. 10. 2018

Opatření děkana D38 - O stanovení výše poplatků za habilitační a profesorské jmenovací řízení

Přehled habilitačních řízení na PřF JU od roku 2013
Přehled řízení ke jmenování profesorem na PřF JU od roku 2013
Přehled všech řízení - MŠMT

Obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem akreditované na PřF JU

Název oboru akreditován do (habilitační řízení i řízení ke jmenování profesorem)
Biofyzika 31. 10. 2021
Botanika 16. 8. 2028
Ekologie 16. 8. 2028
Fyziologie rostlin 16. 8. 2028
Fyziologie živočichů 16. 8. 2028
Hydrobiologie 16. 8. 2028
Molekulární a buněčná biologie a genetika  16. 8. 2028
Parazitologie 16. 8. 2028
Zoologie 16. 8. 2028