Seznam členů


Předsedkyně Vědecké rady a děkanka Přírodovědecké fakulty JU:

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.. hana.santruckova@prf.jcu.cz

Členové interní:

doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. boukal@entu.cas.cz
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. liborex@paru.cas.cz
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. vacatko@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. jersa@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. hanys@prf.jcu.cz
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. jkopacek@hbu.cas.cz
prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. obornik@paru.cas.cz
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. tpolivka@jcu.cz
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. prach@prf.jcu.cz
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. predota@prf.jcu.cz
prof. RNDr. František Sedláček, CSc. fsedlac@prf.jcu.cz
doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. sumbera@prf.jcu.cz
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D vacha@jcu.cz

Členové externí:

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. pdrabek@kma.zcu.cz ZČU Plzeň
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. petrhorak@petrhorak.eu PřF UK Praha
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. kaplan@ibot.cas.cz BÚ AV ČR Průhonice
prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. kodicekm@vscht.cz VŠCHT Praha
RNDr. Jiří Peterka, Ph.D. j.peterka@yahoo.com BC AV ČR Č. Budějovice
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. psencik@karlov.mff.cuni.cz MFF UK Praha
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. salek@fzp.czu.cz ČZU Praha