Složení oborových rad


Oborové rady doktorských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě JU
Stav k 23. 10. 2019

Hydrobiologie

Obor Hydrobiologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Hydrobiology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2346   e-mail:jaroslav.vrba@prf.jcu.cz

 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)
 • doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Helešic, CSc. (PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • prof. RNDr. Jan Kubečka,CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK)
 • doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. ( BC AV ČR-HBÚ Č. Budějovice)

Entomologie

Obor Entomologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Entomology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2253   e-mail:nedved@prf.jcu.cz

 • Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Martin Konvička, PhD. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Stanislav Pekár, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
 • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
 • RNDr. Jan Šobotník, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR Praha)

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Molecular and Cell Biology and Genetics se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2229   e-mail: tomas.dolezal@prf.jcu.cz

 • RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • MVDr. Martin Anger, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Liběchov)
 • RNDr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU Ostrava+ PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (BC AV ČR – ÚMBR České Budějovice)
 • prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR Třeboň)
 • prof. RNDr. František Marec, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK Praha)
 • RNDr. Martin Tichý, Ph.D. ( MBÚ AV ČR Třeboň)

Fyziologie a vývojová biologie

Obor Fyziologie a vývojová biologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Physiology and Developmental Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice, PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2353   e-mail:jsan@prf.jcu.cz

 • RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BU AV ČR Průhonice)
 • doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (VÚRH JU, Vodňany)
 • prof. RNDr. Jan Gloser, DrSc. (PřF MU Brno)
 • RNDr. Blanka Kalinová, CSc. (ÚOCHB Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • Mgr. Jan Okrouhlík, Ph.D. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. ( BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. František Sehnal, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (PřF UK Praha)

Botanika

Obor Botanika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Botany se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 2383   e-mail:kucera@prf.jcu.cz

 • doc. RNDr. Milan Chytrý, CSc. (PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
 • doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
 • prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
 • RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
 • prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
 • doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)

 Biologie ekosystémů

Obor Biologie ekosystémů se standardní dobou studia 4 roky
Obor Ecosystem Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 2361  e-mail:hana.santruckova@prf.jcu.cz

 • RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (MBÚ AV ČR Praha)
 • doc. Ing. David Boukal, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Onfřej Mudrák, Ph.D. (BÚ AV ČR)
 • prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - ÚPB Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Parazitologie

Obor Parazitologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Parasitology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr.  Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR  - PaÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777 5420  e-mail:oleg@paru.cas.cz

 • doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. ( ZF JU, České Budějovice)
 • prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
 • doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. ( PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Zoologie

Obor Zoologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Zoology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno

doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. – (PřF JU) (předseda)  od 7.3.2017
telefon: 38 777 2240  e-mail:sumbera@prf.jcu.cz

 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. ( ÚŽFG Brno)
 • doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
 • doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
 • doc. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU)
 • doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)

Biofyzika

Obor Biofyzika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Biophysics se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozšíření akreditace: Centrum výzkumu globální změny  AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (Př.F. JU) – (předseda)
telefon: 38 777 6259  e-mail: tpolivka@jcu.cz

 • prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. (MFF UK Praha)
 • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
 • doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (Škola komplexních systémů FROV JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Infekční biologie

Obor Infekční biologie se standardní dobou studia 4 roky

prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice) – (předseda)
telefon:38 777 5468 e-mail: jan@paru.cas.cz

 • doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)
 • MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. ((PřF JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)
 • doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)
 • doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)
 • prof. RNDr. Ludmila Prokešová, CSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK Praha)
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. ( ZSF JU, Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Miroslav Verner ( Nemocnice Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Biochemie

Obor Biochemie se standardní dobou studia 4 roky

 • doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. ( ÚEB AV ČR Brno)
 • Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D. (BRC SAV Bratislava)
 • RNDr. Pavlína Řezáčová, Ph.D. (ÚMG AV ČR Praha)
 • prof. RNDr. Bohdan Schneider, CSc. (Biocev Praha)
 • RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (JU České Budějovice)
 • RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (ÚMB SAV Bratislava)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, České Budějovice)