Ornitologové PřF v Kamerunu

Projekt realizovaný na Katedře zoologie.


Kamerunské hory Bamenda Highlands představují jediné souvislé pohoří v Západní Africe, zároveň jsou jedním ze světových center biodiverzity. Díky dlouhodobé izolaci se zde vyvinula celá řada endemických druhů živočichů a rostlin. Z ptáků lze uvést například turaka Tauraco bannermani, leskňáčka Platysteira laticincta nebo apalise Apalis pulchra. Rozmanitost společenstev celého pohoří je však neustále pod hrozbou kácení horských lesů. Díky masivnímu odlesnění větší části hor došlo k fragmentaci původních biotopů do malých „ostrůvků“ na nepřístupných místech, kde přežívají populace vzácných živočichů i rostlin.V horách Bamenda Highlands již několik let probíhá mezioborový projekt, jehož hlavním cílem je studovat vztahy mezi ptačími a hmyzími opylovači a jejich hostitelskými rostlinami. Studium koevolučních procesů může jednak významně přispět k objasnění životních strategií cílových druhů, ale také k odhalení možností ochrany jednoho z nejvzácnějších ekosystémů Afriky – horských lesů. Polinační systémy v tropických oblastech jsou dnes již dobře známé vysokým počtem vstupujících druhů, kde může nešetrný zásah způsobit postupný zánik celého společenstva. V rámci projektu jsou mezi studované druhy strdimilů (Nectariniidae), hmyzu i rostlin také zahrnuty některé endemické druhy, jejichž ekologie je dodnes prakticky neznámá.

            

Z dosavadních výsledků vyplývá, že polinační vztah mezi endemity může být velmi těsný, jako je tomu například u netýkavky Impatiens sakeriana a strdimila Cyanomitra oritis. Soužití obou druhů doprovází celá řada morfologických, fyziologických i behaviorálních adaptací. Na druhé straně do systému vstupuje celá řada dalších opylovačů, které jsou více oportunní ve výběru hostitelských rostlin. V průběhu projektu bylo popsáno několik nových druhů ptačích parazitů a jeden drobný savec rodu Sylvisorex. V posledních letech byla navázána spolupráce s místními vědeckými autoritami a byla založena výzkumná stanice. Díky tomu se pro české vědce i studenty otevřela další možnost spolupráce na výzkumu v tropických oblastech. 

Projekt probíhal na katedře zoologie (kontaktní osoba Jan Riegert, honza at riegert.cz).