Papua-Nová Guinea

Již více než deset let v pralesích Papui-Nové Guineje vědci a studenti z Přírodovědecké fakulty zkoumají společenstva rostlin a hmyzu.


Ekologie společenstev rostlin a hmyzu v pralesích Papui-Nové Guineje

Nová Guinea je jednou z posledních oblastí, kde dosud můžem najít souvislé porosty neporušeného tropického lesa. Zároveň je tento ostrov znám svou ohromující rozmanitostí unikátních rostlin a živočichů. Například z více než 20 tisíc zdejších rostlinných druhů se 70 % vyskytuje pouze tady. Podobně je tomu i u žab, hadů, ptáků či hmyzu. Pozdní kolonizace ostrova a jeho neprostupnost terénu způsobila, že o ekologii většiny organismů zatím nic nevíme a mnoho druhů stále čeká na objevení.

      

Již více než deset let ve zdejších pralesích vědci a studenti z naší fakulty zkoumají společenstva rostlin a hmyzu. Nedaleko přístavu Madang byla tehdy založena na břehu korálové laguny maličká základna. Dnes má tato stanice několik budov, včetně klimatizované laboratoře s moderním vybavením nezbytným pro ekologický výzkum. 20 papuánských zaměstnanců stanice (”parataxonomů”, speciálně vyškolených domorodých znalců zdejší přírody) zde pomáha sbírat a zpracovávat vzorky hmyzu a rostlin. Celý mezinárodní projekt zahrnuje rovněž americké, austrálské a britské instituce. Jeho cílem je porozumět procesům, které stojí za vznikem a udržováním ohromné biodiverzity tropických oblastí. Zajímají nás zejména vztahy mezi hmyzem a rostlinami, které tvoří v tropech převážnou většinu organizmů. Studují se především housenky motýlů a jejich parazitoidi, mravenci a dřevokazní brouci. V současné době se záběr rozšiřuje i na další skupiny včetně obratlovců.

Spolupráce našich studentů s místními asistenty se ukázala jako velmi efektivní. Výsledky výzkumu byly publikovány v řadě odborných článků v předních vědeckých časopisech včetně Nature a Science. Dlouholeté studium vztahů hostitelských rostlin a listožravého hmyzu pomohlo upřesnit světový odhad rozmanitosti druhů hmyzu z původních 10 - 30 na pouhých 4 – 6 miliónů druhů. Součástí papuánské mise je i vzdělávání domorodého obyvatelstva (např. rozvojový projekt nové vesnické školy) a ochrana přírody (snaha o vyhlášení chráněných oblastí; ekologická výchova).

  

Sami studenti naší fakulty si mohli již čtyřikrát vyzkoušet na vlastní kůži, jak se dělá tropický výzkum. Každé dva roky je pořádána exkurze v rámci kurzu z tropické ekologie, kdy je 10 studentů různých biologických disciplín vybráno pro třítýdenní pobyt na Papui. Dosud proběhly  expedice v letech 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 a 2017. Každý student měl možnost pracovat na vlastním projektu společně s některým z papuánských studentů biologie. Expedice zahrnovaly putovaní do všech základních typů prostředí, která lze na Papui nalézt. Studenti se potápěli na korálových útesech, pracovali v nížinném pralese ve vnitrozemí, jezdili kánojemi v mangrovových porostech, šplhali mlžným horským lesem až na vrchol nejvyšší hory Mt. Wilhelm do 4500 m.n.m., navštívili sopečný ostrov, tancovali s domorodci ozdobeni ve válečných barvách a čelenkách z rajčích per, žvýkali betelové ořechy a ochutnali kasuára.

Novoguinejský výzkum probíhá na katedře zoologie ve spolupráci s Entomologickým ústavem AVČR (kontaktní osoby Vojtěch Novotný, novotny at entu.cas.cz a M. Janda, janda at entu.cas.cz).

Další informace lze nalézt na stránkách:

Laboratory of Tropical Ecology
New Guinea Binatang Research Center
The adventure of tropical ecology (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Defender of New Guinea’s hidden life (Cosmos Magazine)

blog: Na Cestách Aneb strasti a slasti našeho cestování