Sinice a řasy v tropech

Projekt katedry botaniky zabývající se výzkumem sinic a řas především v oblasti Latinské Ameriky.


Těžiště biodiverzity na Zemi se nachází v tropických oblastech. Navzdory tomu byla většina sinic a řas popsána z temperátního pásu, zejména z Evropy.  Náš výzkum má za cíl objevovat nové, dosud nepopsané druhy (někdy i rody) těchto organizmů a srovnávat je morfologicky, ekologicky, ultrastrukturně a geneticky s podobnými populacemi z mírného pásu. Kromě vlastního objevování neobjeveného se jedná i o hledání odpovědi na otázku ubiquitního rozšíření sinic a řas. Asi kvůli značné koncentraci podobně zaměřených kolegů v Latinské Americe se především zaměřujeme na tuto oblast. Máme velmi hezky rozjeté výzkumy venezuelských stolových hor, brazilského Atlantského deštného pralesa a hodně pracujme na flóře karibské oblasti – naše poslední (2013) velká exkurze pro 8 studentů a pedagogů vedla na Puerto Rico a na Floridu.

                     

Nicméně se rozhodně nezříkáme ani dalších tropických oblastí, pracujeme i na menších projektech na Havaji, Thajsku, Filipínách a na Papui Nové Guinei. Z našich tropických projektů vzniklo (kromě řady vědeckým publikací samozřejmě)

5 obhájených diplomových prací a jedna je v běhu. Nicméně projektů máme tolik, že klidně přibereme i další studenty.

Projekt probíhá na katedře botaniky (kontaktní osoba Jan Kaštovský, hanys at prf.jcu.cz).