Výzkumy na Svalbardu

Výzkumný projekt Centra polární ekologie, které se zabývá výzkumem na Svalbardu již od roku 2001.


V současné době zahajují vědci z Centra polární ekologie již druhý výzkumný projekt, v rámci kterého opět kladou důraz na výzkum v oblasti biodiverzity a klimatologie. K těmto již zavedeným výzkumným tématům se nově připojuje výzkum v oblasti geologie, geomorfologie a hydrologie.

  

Nynější provizorní výzkumná stanice je umístěna v centrální části souostroví Svalbard - Petuniabukta (Billefjorden). Stanice slouží českým vědcům jako logistická základna během terénního výzkumu v této oblasti prozatím pouze během letního období, nicméně připravuje se stavba stálé české výzkumné stanice. 

     

Veškeré informace o výzkumech na Svalbardu najdete na webu CPE: https://polar.prf.jcu.cz.